ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

พิธีเปิดโรงอาหาร 41 ปีโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนคอนสารวิยาคม ได้จัดให้มีพิธีการเปิดโรงอาหาร 41 ปี คอนสารวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค มาเป็นประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติ กรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th