ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนคอนสารได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้นักเรียนได้รับคำแนะนำ การปฏิบัติตนจากผู้บริหาร ฝ่ายบริหารและกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนใหม่สามารถปกฺบัติตนได้ถูกต้อง และพร้อมสำหรับการเป็นนักเรียนของโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th