ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

ปาเจราจริยาโหนติ... ไหว้ครู 2558

 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้กำหนดให้เป็นวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม 35ปี โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ต่อด้วยประเพณีการสักการะเจ้าปู้น้ำผุด

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th