ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

ไหว้ครู 2565

teacher65 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ช่วงแรกนักเรียนทั้งหมดร่วมกิจกรรมไหว้ครู ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ หลังจากนั้น นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 เดินทางไปไหว้เจ้าปู่น้ำผุด

   

  

eb2

ebook1 copy

eds1  eds2  parent

dlitks

dlitks2 

 

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th