ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

ประกาศ : งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (Onsite) ชั่วคราว

1 ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 5125/2564 เรื่องปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นการชั่วคราว ฯ  โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จึงของดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน( onsite) ตั้งแต่วันที่ 10-23 กรกฎาคม 2564 แต่จะให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ online ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

   

  

eb2

ebook1 copy

eds1  eds2  parent

dlitks

dlitks2 

 

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th