ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ประกาศโรงเรียนคอนสารวิทยาคม เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฯ

2 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้กำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2564  โดยโรงเรียนขอให้ครูยังคงจัดการเรียนการสอน โดยอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น ในรูปแบบ online, on hand, on demand

 จึงขอให้นักเรียนได้ติดตามครูผู้สอนว่าจะจัดการเรียนการสอนแบบใด ในช่วงที่มีการปิดเรียนนี้  รายละเอียด

   

 

mes

ebook1 copy

online1online2online3online4online5online6online7online8online9

 

eds1  eds2  parent

parent qrcode

 

dlit

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th