ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

ประกาศโรงเรียนคอนสารวิทยาคม เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฯ

2 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้กำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2564  โดยโรงเรียนขอให้ครูยังคงจัดการเรียนการสอน โดยอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น ในรูปแบบ online, on hand, on demand

 จึงขอให้นักเรียนได้ติดตามครูผู้สอนว่าจะจัดการเรียนการสอนแบบใด ในช่วงที่มีการปิดเรียนนี้  รายละเอียด

   

  

eb2

ebook1 copy

eds1  eds2  parent

dlitks

dlitks2 

 

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th