ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เพื่อให้เป็นการลดการแออัดในการลงทะเบียนเรียน โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จึงจัดการลงทะเบียนโดยแบ่งให้นักเรียนแต่ละชั้นและห้อง ลงทะเบียนเรียน ตามกำหนดการต่อไปนี้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

   1. นักเรียนชั้น ม.1/1 -ม.1/4  เวลา 8.30 น - 12.00 น

   2. นักเรียนชั้น ม.1/5 -ม.1/7  เวลา 13.00 น - 16.00 น

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

   1. นักเรียนชั้น ม.2/1 -ม.2/4  เวลา 8.30 น - 12.00 น

   2. นักเรียนชั้น ม.2/5 -ม.2/8  เวลา 13.00 น - 16.00 น

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

   1. นักเรียนชั้น ม.3/1 -ม.3/4  เวลา 8.30 น - 12.00 น

   2. นักเรียนชั้น ม.3/5 -ม.3/8  เวลา 13.00 น - 16.00 น


วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

   1. นักเรียนชั้น ม.4/1 -ม.4/4  เวลา 8.30 น - 12.00 น

   2. นักเรียนชั้น ม.4/5 -ม.4/6  เวลา 13.00 น - 16.00 น

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

   1. นักเรียนชั้น ม.5/1 -ม.5/4  เวลา 8.30 น - 12.00 น

   2. นักเรียนชั้น ม.5/5 -ม.5/7  เวลา 13.00 น - 16.00 น

 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

   1. นักเรียนชั้น ม.6/1 -ม.6/4  เวลา 8.30 น - 12.00 น

   2. นักเรียนชั้น ม.6/5 -ม.6/7  เวลา 13.00 น - 16.00 น

   

 

mes

ebook1 copy

online1online2online3online4online5online6online7online8online9

 

eds1  eds2  parent

parent qrcode

 

dlit

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th