ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

  ตามที่ โรงเรียนคอนสารวิทยาคมได้รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 และได้ทำการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มIntensive English Program: I.E.P) และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศษสตร์ Science Math Program:SMP) ตามเอกสาร ดังนี้
   1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มIntensive English Program: I.E.P)
   2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศษสตร์ Science Math Program:SMP)

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th