ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ประกาศ : ให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564

 เนื่องด้วยสถานการ์ณปัจจุบัน ของการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 จังหวัดชัยภูมิจึงขยายเวลาการปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นการชั่วคราว ฯ  โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จึงของดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน( onsite) จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 แต่จะให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ online ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ

   

 vacine

smss

ebook1 copy

online

eds1  eds2  parent

parent qrcode

 

dlit

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th