ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ประกาศ ยกเลิกการสอบเข้าเรียนต่อ นักเรียนใหม่

2 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในปัจจุบัน โรงเรียนคอนสารวิทยาคมจึงขอยกเลิกการสอบเข้านักเรียนใหม่ทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยจะรับนักเรียนทั้งหมดที่สมัครไว้ โดยจะจัดห้องเรียนแบบคละ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

   

 

mes

ebook1 copy

online1online2online3online4online5online6online7online8online9

 

eds1  eds2  parent

parent qrcode

 

dlit

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th